PROJEKT
NÁHRADKA.CZ 
SPECIALIZOVANÉ VZDĚLÁVÁNÍ (NEJEN) ON-LINE

PROJEKT KOMPETENČNÍ MODEL DOPROVÁZENÍ

KOMPETENČNÍ MODEL A TRANSAKČNÍ ANALÝZA

Rozvoj osobních a profesních kompetencí doprovázejících pracovníků opřeme filozoficky o teorie a koncepty Transakční analýzy, což je konzistentní a integrativní psychologická teorie lidské osobnosti, teorie komunikace a sociálního chování a ucelený psychoterapeutický systém. Transakční analýzu lze též definovat jako psychologický přístup, který pomáhá srozumitelně vysvětlit realitu a umožňuje pochopit lidskou osobnost a mezilidské vztahy. A právě toto považujeme za optimální základ jak pro systematický (sebe)rozvoj sociálních pracovníků, působících v náhradní rodinné péči, tak pro jimi poskytovanou podporu náhradním rodičům - pěstounům.

   ...významným posláním nového projektu je vyzdvihnout to, že doprovázející pracovník musí nejen dobře rozumět oborové problematice, ale musí hlavně rozumět lidem, se kterými pracuje a nejvíce sám sobě...  

Na tvorbě metodických materiálů a na přípravě a realizaci vzdělávacích programů, které v rámci pilotáží nabídneme doprovázejícím organizacím, se bude podílet prezidentka České asociace Transační analýzy PhDr. Radmila Pikorová, PTSTA-C. Více o Transakční analýze najdete např. na www.ta-cata.cz