PROJEKT
NÁHRADKA.CZ 
SPECIALIZOVANÉ VZDĚLÁVÁNÍ (NEJEN) ON-LINE

POSLEDNÍ LETOŠNÍ WEBINÁŘ PRO NÁHRADNÍ RODIČE, PĚSTOUNY | PODZIM 2022

Podzimní "onlajn" pro ty, kteří budou ještě doplňovat svých 24 hodin. Připojte se k nám na poslední letošní webinář 4. prosince ;-)

4. prosince 2022 (neděle) | 15.00 - 18.00 hod.

PhDr. Mgr. Zuzana Šípová
NEJČASTĚJŠÍ PROBLÉMY DĚTÍ V NRP A (MOŽNOSTI) JEJICH ŘEŠENÍ

Webinář je věnován tématu nejčastějších problémů či obtíží, které se týkají dětí vyrůstajících v náhradní rodinné péči, tedy v pěstounských a osvojitelských rodinách. Budeme se věnovat na příkladu několika konkrétních kazuistik tomu, co je pro děti v náhradní rodinné péči specifické, ať už jsou to prožitá traumata, nejistá vztahová vazba či problematicky probíhající kontakty s biologickými rodiči. U všech těchto témat se podíváme na konkrétní příběhy včetně konkrétních postupů a způsobů řešení, které byly v těchto případech využity. Webinář je zaměřený prakticky, je vhodný jak pro (náhradní) rodiče, tak i pro odborníky (sociální pracovníky, psychology, učitele aj.).

KAPACITA KURZU BYLA NAPLNĚNA, DĚKUJEME...

VZDĚLÁVEJTE SE ON-LINE
VZDĚLÁVEJTE SE U NÁS... NÁHRADKA.CZ

Tak poj(e-)ďte na to...     nahradka logo 100px 

VZDĚLÁVEJTE SE
ON-LINE
VZDĚLÁVEJTE SE U NÁS
NÁHRADKA.CZ

Tak poj(e-)ďte na to...     nahradka logo 100px 

E-LEARNINGOVÉ KURZY PRO NÁHRADNÍ RODIČE, PĚSTOUNY

Vstupte do e-learningové aplikace LMS Moodle

Nejnovější on-line programy v naší nabídce
Sebepoznání pro pěstounky 1 | Základy aromaterapie v péči o dítě | Psychohygiena pro náhradní rodiče

AKREDITOVANÝ VÝCVIK PRO ODBORNOU VEŘEJNOST (ZIMA 2023 Brno | JARO 2023 Praha)

TERMÍNY, ČAS A MÍSTO KONÁNÍ

5. a 6. ledna, 19. a 20. ledna, 9. a 10. února 2023 | Brno

30. a 31. března, 20. a 21. dubna, 18. a 19. května 2023 | Praha

Mgr. Barbora Hrušková
PŘÍPADOVÁ KONFERENCE OD A DO Z
(výcvik ve facilitaci a organizaci případových konferencí)

Šestidenní výcvik ve facilitaci a organizaci případových konferencí poskytne svým účastníkům detailní a komplexní vhled do této metody sociální práce v rovině aktuálně platné oborové teorie a legislativního ukotvení ve spojení s poznatky z letité praxe lektorky. Fokusem tohoto výcviku je však rozvoj a posílení praktických dovedností (kompetencí) organizátora, resp. facilitátora případových konferencí.

Výcvik je určen zájemcům z řad sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách, působících ve státní sféře, v neziskovém sektoru, případně jako nezávislí odborníci, kteří se chtějí věnovat nebo již věnují případovým konferencím z pohledu jejich organizace a facilitace.

LEKTOROVANÝ KURZ (48 HODIN) | AKREDITACE MPSV ČR | MAXIMÁLNÍ KAPACITA 12 ÚČASTNÍKŮ

Mgr. Barbora Hrušková
PŘÍPADOVÁ KONFERENCE OD A DO Z
(výcvik ve facilitaci a organizaci případových konferencí)

Šestidenní výcvik ve facilitaci a organizaci případových konferencí poskytne svým účastníkům detailní a komplexní vhled do této metody sociální práce v rovině aktuálně platné oborové teorie a legislativního ukotvení ve spojení s poznatky z letité praxe lektorky. Fokusem tohoto výcviku je však rozvoj a posílení praktických dovedností (kompetencí) organizátora, resp. facilitátora případových konferencí.

Výcvik je určen zájemcům z řad sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách, působících ve státní sféře, v neziskovém sektoru, případně jako nezávislí odborníci, kteří se chtějí věnovat nebo již věnují případovým konferencím z pohledu jejich organizace a facilitace.

LEKTOROVANÝ KURZ (48 HODIN) | AKREDITACE MPSV ČR | MAXIMÁLNÍ KAPACITA 12 ÚČASTNÍKŮ

KAPACITA VÝCVIKU V BRNĚ JE NAPLNĚNA, DĚKUJEME... 
V případě zájmu o zapsání na místo náhradníka, nás kontaktujte telefonicky
(+420 777 939 983) nebo e-mailem (kurzy@nahradka.cz). 

 

Jsme partnerem pro váš
osobní a profesní růst
vzdělávejte se s námi... Náhradka.pro

Image