PROJEKT
NÁHRADKA.CZ 
SPECIALIZOVANÉ VZDĚLÁVÁNÍ (NEJEN) ON-LINE

SPECIALIZOVANÉ E-LEARNINGOVÉ KURZY PRO NÁHRADNÍ RODIČE, PĚSTOUNY

  Všechny on-line kurzy nabízené na serveru Náhradka.cz jsou plně uznatelným vzděláváním v rámci plnění zákonné povinnosti podle § 47a odst. 2 písm. f) zákona o SPOD.   

SPECIALIZOVANÉ
E-LEARNINGOVÉ KURZY PRO NÁHRADNÍ RODIČE, PĚSTOUNY

  Všechny on-line kurzy nabízené na serveru Náhradka.cz jsou plně uznatelným vzděláváním v rámci plnění zákonné povinnosti podle § 47a odst. 2 písm. f) zákona o SPOD.   

E1

≡ ON-LINE ≡

Mgr. Petra Maxová
SEBEPOZNÁNÍ PRO PĚSTOUNKY 1

Ráda poznáváte sama sebe? Věříte, že výchova není jen o dítěti, ale také o Vás? Chcete klidněji zvládat každodenní úkoly i výzvy, rozumět tomu, proč jde někdy vše s lehkostí a někdy se nic nedaří? Pak se vydejte spolu s námi na cestu za poznáním člověka, s nímž strávíte každý den svého života - sama sebe.

E-LEARNINGOVÝ PROGRAM (4 HODINY) | 60 DNŮ NA ABSOLVOVÁNÍ A DOKONČENÍ KURZU

E2

≡ ON-LINE ≡

Mgr. Lucia Hönig
AROMATERAPIE V PÉČI O DÍTĚ

Kurz aromaterapie Vás i jako naprosté začátečníky rychle a jistě provede všemi základními informacemi o užívání éterických olejů. Dozvíte se, co je aromaterapie a jaké jsou bezpečné způsoby aplikace. Seznámíte se s nejpoužívanějšími éterickými oleji, které budete schopni použít při řešení drobných dětských zdravotních potíží.

E-LEARNINGOVÝ PROGRAM (4 HODINY) | 60 DNŮ NA ABSOLVOVÁNÍ A DOKONČENÍ KURZU 

E3

≡ ON-LINE ≡

PhDr. Mgr. Zuzana Šípová
PSYCHOHYGIENA (NEJEN) PRO NÁHRADNÍ RODIČE

Každé rodičovství s sebou přináší nejen radostné situace, ale také různá úskalí a určitý stres. Tento kurz se zabývá problematikou stresu a zátěže z hlediska možností, jak lze se stresem a zátěží pracovat, a ukazuje různé strategie a metody psychohygieny coby určité možnosti duševní prevence.

E-LEARNINGOVÝ PROGRAM (4 HODINY) | 60 DNŮ NA ABSOLVOVÁNÍ A DOKONČENÍ KURZU 

Vzdělávejte se on-line
kdy chcete a kde chcete
vzdělávejte se u nás... Náhradka.cz

≡ DOKONČUJEME ≡

Mgr. Petra Maxová
SEBEPOZNÁNÍ PRO PĚSTOUNKY 2

Proč je sebepoznání tak důležité? Pokud znám sama sebe, vím, kde mám své silné stránky, ale i slabá místa; znám se v různých fázích svého cyklu, žije se mi s větší lehkostí. Jsem k sobě laskavá a netrestám se za své nedokonalosti. Dokážu využít své energie a vím, kdy mám odpočívat a zbrzdit. V péči o rodinu se pak toto odráží velkou měrou - zdravá, šťastná a odpočinutá žena je laskavou pečující bytostí, je u ní menší riziko vyhoření a útěku do somatické/psychické nemoci.

E-LEARNINGOVÝ PROGRAM (4 HODINY) | 60 DNŮ NA ABSOLVOVÁNÍ A DOKONČENÍ KURZU

≡ DOKONČUJEME ≡

Mgr. David Černík, DiS.
MOJE DĚTSTVÍ, TVŮJ DOMÁCÍ ÚKOL

Dětství a dospívání jako "úkoly" jednotlivých etap vývoje od narození po dospělost. Význam jejich splnění v odpovídajícím období a důsledky jejich nesplnění. Účastníci si projdou jakousi revizí svého dosavadního života a zvědomí si nakolik mají splněno a co je naopak nejspíš znova potká. Program je zároveň vodítkem pro výchovu dětí. Ukazuje (náhradním) rodičům, jak mohou svým aktivním přístupem podpořit "splnění" vývojových úkolů u svých nebo jim svěřených dětí.

E-LEARNINGOVÝ PROGRAM (8 HODIN) | 60 DNŮ NA ABSOLVOVÁNÍ A DOKONČENÍ KURZU

≡ PŘIPRAVUJEME ≡

Mgr. Lucia Hönig
AROMATERAPIE V PÉČI O DĚTSKOU DUŠI ANEB JAK NA KRIZOVÉ EMOCE

Kurz emocionální aromaterapie Vám pomůže pochopit, jak funguje čichová paměť a jak je díky ní možné vůněmi léčit emoce a vzpomínky. Naučíte se využívat energii éterických olejů na emocionální úrovni, vybrat vhodnou formu aplikace, přiřadit emoce vůním, transformovat negativní emoce a využít sílu afirmací konkrétních éterických olejů.

E-LEARNINGOVÝ PROGRAM (4 HODINY) | 60 DNŮ NA ABSOLVOVÁNÍ A DOKONČENÍ KURZU 

≡ PŘIPRAVUJEME ≡

JUDr. Hubert Maxa
NEBOJTE SE EXEKUCE

Kurz srozumitelnou formou přibližuju problematiku exekucí, vysvětluje základní pojmy a odpovídá na nejčastější dotazy. Kurz se též věnuje mýtům v tomto tématu a přehledně je vysvětluje.

E-LEARNINGOVÝ PROGRAM (6 HODIN) | 60 DNŮ NA ABSOLVOVÁNÍ A DOKONČENÍ KURZU