PROJEKT
NÁHRADKA.CZ 
SPECIALIZOVANÉ VZDĚLÁVÁNÍ (NEJEN) ON-LINE

MANIPULACE A PSYCHOLOGICKÉ HRY V KOMUNIKACI A OBRANA PROTI NIM

Cílové kompetence

Absolvent kurzu se základně orientuje v prezentovaných transakčně-analytických konceptech (životní pozice, teorie základních potřeb - hladů, psychologické hry, dramatický trojúhelník, vítězný trojúhelník) a rozumí jejich provázanosti. Zná důvody, proč lidé hrají psychologické hry. Dokáže popsat role dramatického trojúhelníku a ví podle jakých projevů je lze identifikovat v komunikaci. Ví, jakými technikami a reakcemi se lze v komunikaci bránit manipulující protistraně. Dokáže zařadit sám sebe, na základě představené typologie, ke své základní životní pozici, potažmo k výchozí anebo převažující roli v psychologické hře. Ví, jaké kompetence posilovat v zájmu vedení komunikace bez hraní psychologických her. Je si vědom rizika (proti)přenosu v procesu práce s klientem.

Možný termín konání: všední dny, sobota a neděle (v čase 09:00 - 18:00 hod.) | Místo konání: dle domluvy (obvykle v místě určeném objednatelem).

Prezenční lektorované vzdělávání: celodenní kurz (8 vyučovacích hodin | 8x 45 min.).

1.600 Kč za účastníka (celková cena pro jednoho objednatele může být stanovena individuálně mimo uvedenou sazbu - množstevní zvýhodnění).

Sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách, pracovníky v manažerských a řídících funkcích. 

Program je akreditován MPSV ČR (A2020/0873-SP/PC/PP/VP) - platnost do 17. 10. 2024 a MŠMT ČR (MSMT- 32772/2020-5-678) - platnost do 12. 11. 2023.