PROJEKT
NÁHRADKA.CZ 
SPECIALIZOVANÉ VZDĚLÁVÁNÍ (NEJEN) ON-LINE

KALENDÁŘ WEBINÁŘŮ PRO NÁHRADNÍ RODIČE, PĚSTOUNY | 2022

Obecné doplňující informace k nabízeným webinářům najdete v níže uvedených záložkách. Pro případné další informace k individuálnímu přihlášení nebo pro objednání webináře organizací nás kontaktujte e-mailem na: kurzy@nahradka.cz nebo na tel.: +420 777 939 983.

Pro individuální přihlášení využijte prosím formulář, který zobrazíte kliknutím na tlačítko pod popisem Vámi vybraného webináře.
V případě problémů s přihlášením nebo pokud Vám na zadaný e-mail nedošlo potvrzení o přihlášení nás kontaktujte na tel.: +420 777 939 983.

Webinář (on-line lektorovaný seminář): 3 hodiny (60 min).

Nabízené webináře jsou určeny především náhradním rodičům, pěstounům, osvojitelům a ostatním rodičům se zájmem o téma. Jednotlivá témata jsou též vhodná pro odborníky, kteří s náhradními rodinami pracují.

Webinář se uskuteční, pokud je obsazen minimálně 6 účastníky. Celková kapacita je stanovena na +/- 12 přihlášených účastníků.

600 Kč (3 hod.) za 1 účastníka.

Webináře jsou realizovány na platformě Zoom, která umožňuje připojení jak přes aplikaci, tak prostřednictvím webového prohlížeče. Tato platforma nevyžaduje žádnou registraci ani vytváření uživatelských účtů. Účastníkům je před zahájením kurzu k dispozici technická podpora pro připojení do kurzu (telefonicky, ev. přes on-line chat).

Říjen 2022

W10-221023

23. října 2022 (neděle) | 15.00 - 18.00 hod.

PhDr. Mgr. Zuzana Šípová
ZÁKLADNÍ SOCIÁLNÍ POTŘEBY DĚTÍ V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI

Existují určité základní sociální potřeby, které máme všichni a máme je po celý život. Pro náš vývoj je velmi podstatné, jakým způsobem nám byly tyto potřeby naplňovány v útlém dětství. U dětí, které se dostávají do náhradní rodinné péče, tedy do pěstounské péče nebo osvojení, můžeme pozorovat, že jim tyto potřeby často nebyly naplňovány dostatečně, což s sebou následně může nést různé důsledky projevující se specifickým chováním těchto dětí. Cílem webináře je seznámit účastníky se základními sociálními potřebami, s důsledky jejich nedostatečného naplňování v raném dětství, a s možnostmi, jak pomoci dětem tyto potřeby dosycovat v pozdějším věku. To vše v kontextu specifik náhradní rodinné péče.

Listopad 2022

W89-221120

20. listopadu 2022 (neděle) | 15.00 - 18.00 hod.

PhDr. Mgr. Zuzana Šípová
JAK PRACOVAT S TRAUMATEM

U dětí v NRP se často setkáváme s problematikou raného traumatu, což pak může ovlivňovat dítě v jeho následném vývoji a životě. Může to být například ústavní péče v raném věku, či zanedbávající péče biologických rodičů, ale i další nepříznivé zkušenosti, které se následně odrážejí v prožívání a chování dítěte. Tento webinář si klade za cíl seznámit účastníky s problematikou dětského traumatu. Podíváme se společně na to, jak trauma vzniká, jak se projevuje, co a jak může prožívat traumatizované dítě. Dále se budeme věnovat konkrétním možnostem práce s traumatizovaným dítětem, s tím, co můžeme pro dítě udělat my jako (náhradní) rodiče. Budeme hovořit o tom, jak k dítěti přistupovat, co jsou a co nejsou vhodné výchovné přístupy. Pozornost bude věnována také možnostem odborné pomoci pro děti s traumatem. Webinář je vhodný jak pro (náhradní) rodiče, tak i pro odborníky (sociální pracovníky, psychology, aj.).

Prosinec 2022

W25-221204

4. prosince 2022 (neděle) | 15.00 - 18.00 hod.

PhDr. Mgr. Zuzana Šípová
NEJČASTĚJŠÍ PROBLÉMY DĚTÍ V NRP A (MOŽNOSTI) JEJICH ŘEŠENÍ

Webinář je věnován tématu nejčastějších problémů či obtíží, které se týkají dětí vyrůstajících v náhradní rodinné péči, tedy v pěstounských a osvojitelských rodinách. Budeme se věnovat na příkladu několika konkrétních kazuistik tomu, co je pro děti v náhradní rodinné péči specifické, ať už jsou to prožitá traumata, nejistá vztahová vazba či problematicky probíhající kontakty s biologickými rodiči. U všech těchto témat se podíváme na konkrétní příběhy včetně konkrétních postupů a způsobů řešení, které byly v těchto případech využity. Webinář je zaměřený prakticky, je vhodný jak pro (náhradní) rodiče, tak i pro odborníky (sociální pracovníky, psychology, učitele aj.).