PROJEKT
NÁHRADKA.CZ 
SPECIALIZOVANÉ VZDĚLÁVÁNÍ (NEJEN) ON-LINE

PILOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PROJEKTU KOMPETENČNÍ MODEL DOPROVÁZENÍ

Druhá fáze projektu Kompetenční model doprovázení zahrnovala pilotní realizaci dvou vzdělávacích programů, zaměřených na posílení komunikačních dovedností, podporu sebepoznání a sebeřízení, a to zejména ve smyslu kontroly a vědomé volby vlastního chování v mezilidských interakcích - komunikacích. Obě témata byla přiměřeně prezentována v kontextu výkonu práce doprovázení náhradních rodin a poskytování souvisejících (sociálních) služeb. V souladu s hlavní myšlenkou našeho projektu se toto vzdělávání zabývalo rovinou profesních i osobních kompetencí a jejich vzájemnou provázaností. 

 

Oba vzdělávací programy byly úspěšně akreditovány u MPSV i u MŠMT (nabídku programů najdete v sekci NÁHRADKA.PRO).

PROGRAM M5

PhDr. Mgr. Radmila Pikorová, PTSTA a Mgr. David Černík, DiS.
JAK (S KLIENTY) NASTAVIT A UDRŽET OTEVŘENOU KOMUNIKACI BEZ PSYCHOLOGICKÝCH HER
(původní pracovní název: Komunikační dovednosti)

V rámci tohoto vzdělávacího programu se seznámíte s klíčovými koncepty Transakční analýzy nejen na úrovni teoretického přehledu, ale především s jejich praktickým využitím v komunikaci s druhými lidmi. Objasníme, co jsou to Psychologické hry v komunikaci a ukážeme vám, jak je za pomoci tzv. Dramatického trojúhelníku rozpoznat a také, jak aktivně reagovat, abyste se nestali součástí manipulativní hry, např. při komunikaci s klientem. Zabývat se budeme strukturou osobnosti a s tím souvisejícím chováním a jeho změnami. Představíme též koncept Životních pozic, skrze které vnímáme a prožíváme sebe a ostatní a podle toho následně jednáme a řešíme problémy.

Cílem kurzu pro jeho účastníky je získat nový/další náhled na proces komunikce s klientem, uvědomit si svou roli v tomto procesu, uvědomit si styl komunikace obou partnerů a zvědomit si, co všechno ovlivňuje jak průběh, tak výsledek vzájemné komunikace/interakce.

PROGRAM M6

PhDr. Mgr. Radmila Pikorová, PTSTA a Mgr. David Černík, DiS.
PRACOVNÍ STYLY A ZPŮSOBY EFEKTIVNÍHO NAVAZOVÁNÍ KONTAKTU S LIDMI (S KLIENTY)
(původní pracovní název: Pracovní styly a hnací síly, drivery)

Účastníci vzdělávacího programu se seznámí se dvěma transakčně-analytickými koncepty a jejich praktickým využitím v komunikaci s druhými lidmi a také v nastavování (spolu)práce s klienty či se svými kolegy(němi). Tím prvním jsou tzv. kontaktní dveře - možnosti, jak navázat kontakt s lidmi rozdílných osobností, které pomohou k úspěšnému zahájení komunikace, k rychlejšímu navázání vztahu a k lepšímu zacílení případných intervencí a umožní vyhnout se uvíznutí v obraně protistrany. Navazujícím konceptem jsou tzv. drivery, hnací síly, které nás "pohání" a ovlivňují naše prožívání a chování, zejména pokud jsme vystaveni působení stresu anebo když řešíme nějaký problém. V pracovním kontextu je označujeme jako styly práce. Účastníci vzdělávacího programu si identifikují vlastní pracovní styl, resp. drivery a zvědomí si, jak a nakolik je ovlivňují v jejich profesním působení. Zabývat se budeme též nastavováním a udržováním profesních hranic sociálních pracovníků, které bývá ovlivněno právě pracovním stylem, resp. působením jednotlivých driverů. Součástí kurzu je také představení možností, jak omezit negativní projevy a naopak, jak využít pozitivních rysů chování ovládaného drivery.