PROJEKT
NÁHRADKA.CZ 
SPECIALIZOVANÉ VZDĚLÁVÁNÍ (NEJEN) ON-LINE

PILOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PROJEKTU KOMPETENČNÍ MODEL DOPROVÁZENÍ

Druhá fáze projektu Kompetenční model doprovázení zahrnuje pilotní realizaci dvou vzdělávacích programů, zaměřených na posílení komunikačních dovedností, podporu sebepoznání a sebeřízení, a to zejména ve smyslu kontroly a vědomé volby vlastního chování v mezilidských interakcích - komunikacích. Obě témata budou přiměřeně prezentována v kontextu výkonu práce doprovázení náhradních rodin a poskytování souvisejících (sociálních) služeb. V souladu s hlavní myšlenkou našeho projektu se toto vzdělávání zabývá rovinou profesních i osobních kompetencí a jejich vzájemnou provázaností.  


Účast v pilotním vzdělávání je určena partnerům projektu Kompetenční model doprovázení a pro tyto účastníky je zcela bezplatná. Podrobné informace byly kontaktním osobám partnerských organizací odeslány e-mailem.  

Pro přihlášení využijte prosím formulář, který zobrazíte kliknutím na tlačítko pod popisem druhého z programů. Přihlášení je společné pro oba pilotované programy.  
V případě problémů s přihlášením nebo pokud Vám na zadaný e-mail nedojde potvrzení o přihlášení, kontaktujte nás na tel.: +420 777 939 983.

Celková kapacita je stanovena na +/- 15 přihlášených účastníků v každém realizovaném termínu. 

Pilotní realizace obou programů proběhne v kombinaci dvou on-line formátů. Tento mix nazýváme "we-learning". Celkový rozsah vzdělávání je 8 hodin (8x 45 minut), z nichž 3 hodiny jsou realizovány řízeným samostudiem v e-learningové formě a 5 hodin proběhne on-line, formou interaktivního webináře. 

Oba programy jsou lektorovány tandemově. Vzděláváním vás provede PhDr. Mgr. Radmila Pikorová, PTSTA a Mgr. David Černík, DiS. 

Webináře jsou realizovány na platformě Zoom, která umožňuje připojení jak přes aplikaci, tak prostřednictvím webového prohlížeče. Tato platforma nevyžaduje žádnou registraci ani vytváření uživatelských účtů. Pro e-learning využíváme platformu LMS Moodle. Přístupové údaje obdržíte nejpozději týden před konáním webinářové části programu. Účastníkům je k dispozici telefonická technická podpora.

PROGRAM M5

Plánujeme nový termín | září 2022

PhDr. Mgr. Radmila Pikorová, PTSTA a Mgr. David Černík, DiS.
JAK S KLIENTY NASTAVIT A UDRŽET OTEVŘENOU KOMUNIKACI BEZ PSYCHOLOGICKÝCH HER
(původní pracovní název: Komunikační dovednosti)

V rámci tohoto vzdělávacího programu se seznámíte s klíčovými koncepty Transakční analýzy nejen na úrovni teoretického přehledu, ale především s jejich praktickým využitím v komunikaci s druhými lidmi. Objasníme, co jsou to Psychologické hry v komunikaci a ukážeme vám, jak je za pomoci tzv. Dramatického trojúhelníku rozpoznat a také, jak aktivně reagovat, abyste se nestali součástí manipulativní hry, např. při komunikaci s klientem. Zabývat se budeme strukturou osobnosti a s tím souvisejícím chováním a jeho změnami. Představíme též koncept Životních pozic, skrze které vnímáme a prožíváme sebe a ostatní a podle toho následně jednáme a řešíme problémy.

Cílem kurzu pro jeho účastníky je získat nový/další náhled na proces komunikce s klientem, uvědomit si svou roli v tomto procesu, uvědomit si styl komunikace obou partnerů a zvědomit si, co všechno ovlivňuje jak průběh, tak výsledek vzájemné komunikace/interakce.
------
ROZLOŽENÍ ON-LINE VZDĚLÁVÁNÍ
1. část: E-LEARNING (3 hodiny) - absolvování před účastí na webináři | 2. část (navazující): WEBINÁŘ (5 hodin) - účast dle vybraného termínu.

PROGRAM M6

Plánujeme nový termín | říjen 2022

PhDr. Mgr. Radmila Pikorová, PTSTA a Mgr. David Černík, DiS.
PRACOVNÍ STYLY A ZPŮSOBY EFEKTIVNÍHO NAVAZOVÁNÍ KONTAKTU S KLIENTY
(původní pracovní název: Pracovní styly a hnací síly (drivery)

Účastníci vzdělávacího programu se seznámí se dvěma transakčně-analytickými koncepty a jejich praktickým využitím v komunikaci s druhými lidmi a také v nastavování (spolu)práce s klienty či se svými kolegy(němi). Tím prvním jsou tzv. kontaktní dveře - možnosti, jak navázat kontakt s lidmi rozdílných osobností, které pomohou k úspěšnému zahájení komunikace, k rychlejšímu navázání vztahu a k lepšímu zacílení případných intervencí a umožní vyhnout se uvíznutí v obraně protistrany. Navazujícím konceptem jsou tzv. drivery, hnací síly, které nás "pohání" a ovlivňují naše prožívání a chování, zejména pokud jsme vystaveni působení stresu anebo když řešíme nějaký problém. V pracovním kontextu je označujeme jako styly práce. Účastníci vzdělávacího programu si identifikují vlastní pracovní styl, resp. drivery a zvědomí si, jak a nakolik je ovlivňují v jejich profesním působení. Zabývat se budeme též nastavováním a udržováním profesních hranic sociálních pracovníků, které bývá ovlivněno právě pracovním stylem, resp. působením jednotlivých driverů. Součástí kurzu je také představení možností, jak omezit negativní projevy a naopak, jak využít pozitivních rysů chování ovládaného drivery. 

------
ROZLOŽENÍ ON-LINE VZDĚLÁVÁNÍ
1. část: E-LEARNING (3 hodiny) - absolvování před účastí na webináři | 2. část (navazující): WEBINÁŘ (5 hodin) - účast dle vybraného termínu.