PROJEKT
NÁHRADKA.CZ 
SPECIALIZOVANÉ VZDĚLÁVÁNÍ (NEJEN) ON-LINE

PROJEKT KOMPETENČNÍ MODEL DOPROVÁZENÍ

KDO V TOM S NÁMI JEDE | PROJEKTOVÍ PARTNEŘI

Aktuálně je do projektu zapojeno již 22 doprovázejících organizací (Amalthea z. s.  Bunkr, o. p. s.  Centrum D8, o. p. s.  Centrum pro rodinu Sluníčko, z. ú. Dětský domov Korkyně (Soukromý dětský domov SOS 92, z. ú.)  Dětské centrum Domeček, příspěvková organizace ● "Dětský úsvit", z. s. ● Diakonie ČCE - Středisko sociální pomoci v Mostě  Charita Přelouč  Krok pro všechny generace z. s.  Náhradním rodinám, o. p. s.  POLYGON bezpečí, z. s.  PREVENT 99 z. ú.  Rodina u nás, z. s.  Rodina v centru, z. ú.  Rozum a Cit, z. s.  SALINGER z. s.  Slezská diakonie  Sociální centrum pro rodinu, z. ú.  SOS dětské vesničky, z. s. ● Středisko sociální prevence Olomouc, p. o.  Vesta Pardubice z. s.) a s několika dalšími o projektovém partnerství jednáme. Postupně přidáváme loga jednotlivých partnerů.

Rodina u nás, z. s.

Rodina u nás, z. s.

SALINGER z. s., středisko Stopa čápa

SALINGER z. s., středisko Stopa čápa

Centrum pro rodinu Sluníčko, z. ú.

Centrum pro rodinu Sluníčko, z. ú.

"Dětský úsvit" z. s.

Krok pro všechny generace z. s.

Krok pro všechny generace z. s.

Vesta Pardubice z. s.

Vesta Pardubice z. s.

Slezská diakonie

Slezská diakonie

Amalthea z. s.

Amalthea z. s.

Bunkr, o. p. s.

Bunkr, o. p. s.

Středisko sociální prevence Olomouc, p. o.

Středisko sociální prevence Olomouc, p. o.

Diakonie ČCE - Středisko sociální pomoci v Mostě

Diakonie ČCE - Středisko sociální pomoci v Mostě

Charita Přelouč

Charita Přelouč

Rodina v centru, z. ú.

Rodina v centru, z. ú.

PREVENT 99 z. ú.

PREVENT 99 z. ú.

Sociální centrum pro rodinu, z. ú.

Sociální centrum pro rodinu, z. ú.

Náhradním rodinám, o. p. s.

Náhradním rodinám, o. p. s.

SOS dětské vesničky, z. s.

SOS dětské vesničky, z. s.

Rozum a Cit, z. s.

Rozum a Cit, z. s.