PROJEKT
NÁHRADKA.CZ 
SPECIALIZOVANÉ VZDĚLÁVÁNÍ (NEJEN) ON-LINE

V současné nabídce podpory náhradních rodin (a nejen jich) se dá nalézt leccos. Od doprovázení, vzdělávání až po poradenské služby či specializované terapie, psychoterapie. Najít dobrého doprovázejícího pracovníka, potažmo organizaci, je někdy snadné, někdy je to spíše cesta s delším hledáním s více či méně úspěšným koncem. Zde hraje roli nejen dostupnost a nabídka služeb, ale především ten lidský element - to, jestli si s někým tzv. sedneme, jsme naladěni na společnou notu a dokážeme sdílet své pocity, zážitky a postoje; to jestli vnímáme zájem o nás jako opravdový a upřímný; to, jestli cítíme z doprovázející osoby podporu a jistotu v terénu náhradního rodičovství.

Podpora může však přicházet i od jiných odborníků, např. lékařů, učitelů, od psychologů a psychoterapeutů. Jak se ale vyznat v tom, co je pro mě aktuálně potřebné a co mi může pomoci? Jaký je rozdíl mezi psychoterapeutem a poradenským psychologem?

Pokusím se předat nyní svůj pohled na věc. Jistě bychom si mohli definovat spoustou odborných výrazů a odborných studií, jaký rozdíl mezi těmito formami je. Já jsem však zastáncem lidského a srozumitelného přístupu ve své profesi, proto i mé následující postřehy k tomuto tématu budou spíše v praktické rovině.


PRAVIDLA HRY
Obojí má svá pravidla pro poskytování, je to odborná služba a jako takovou ji tedy nemůže vykonávat kde kdo. Tedy může, ale není to bezpečné, hlavně pro samotného klienta. Jasně, to že máte na něco "diplom" a splňujete objektivní požadavky samotného oboru, z vás odborníka ještě nedělá. Ale zvyšuje to šanci na to, že se klientovi dostane pomoci více odborné a s respektem k jeho potřebám. Profesionál také zná svoje hranice a ví, kde jeho kompetence začínají a kde končí.

Psychoterapii by měl vykonávat pouze odborník na půdě zdravotnického zařízení, dle současné legislativy. Odbornou diskuzi tu nechci rozvádět, pro toto ohraničení oboru psychoterapie jsou různé důvody a zájmy. Pro klienta je důležité vědět, že se mu kvalitní podpory a služby psychoterapeutické dostane spíše od toho, kdo má vzdělání v oboru psychologie, lékařství, sociální práce či dalších příbuzných oborech, absolvoval dlouhodobý psychoterapeutický výcvik, hlásí se k etickým kodexům oboru a dále se v tomto oboru rozvíjí (to je mj. ten důvod, proč máte na stránkách psychoterapeutů rozsáhlé odstavce o jejich vzdělání a praxi), a to nehledě na to, v jakém prostředí pracuje, zda svou praxi zve soukromou, nebo své služby poskytuje pod zdravotnickou organizací.

Psychologické poradenství nejčastěji poskytuje profesionál se vzděláním z oboru psychologie, který pracuje buď pod určitou institucí (např. manželská, rodinná, pedagogicko-psychologická poradna) nebo v soukromé sféře. Dobrým předpokladem pro kvalitní službu je určitá délka praxe a zkušenost s daným odvětvím, v němž nabízí podporu. Dále též zavázanost určitým etickým kodexům a další vzdělávání v oboru.


KVALITA PODPORY
Kvalitou není myšleno to, zda poradce či psychoterapeut odvede "dobrou práci" a klient odchází z kontaktu s ním "spokojen", ale dalšími rozměry spolupráce s klientem, která je daná odlišným cílem psychoterapie a poradenství.

Psychoterapie by měla pomoci především s dlouhodobými otázkami a potřebami klienta, měla by mu pomoci pootočit úhel pohledu a vytvořit takové prostředí, v němž se klient může posouvat dále. Z této podstaty se tedy většinou nejedná o jednorázové setkání a rychlou podporu, je to dlouhodobější práce sama na sobě. Setkávání může trvat měsíce i roky.

Poradenství bývá většinou krátkodobého charakteru, může se odehrát jako jednorázová konzultace. Setkání může být i více, záleží na potřebě klienta. Klient si přináší do poradenské situace nějaký zádrhel či potřebu a žádá radu či rychlé nasměrování na další služby.

Poradenství či psychoterapie šitá na míru přímo rodinám, v nichž žije svěřené dítě, je často hůře dostupná. V dnešní době stále více narážíme na nabídky koučování, poradenství životního stylu či seberozvoje; zacílení na náhradní rodiny, jejich jednotlivé členy a specifické situace, kterými si procházejí, však spíše chybí.

V návazném článku se budeme věnovat více specifickým možnostem podpory v oblasti náhradního rodičovství a nabídneme i ilustrativní příběhy z praxe.

Petra Maxová

Rok se s rokem sešel a my bychom vám chtěli popřát…

ale ne, tohle už znáte. Nechceme na vás útočit s dalším vánočním klišé. Doba je podivná a vy jistě víte, co si máte přát. Jistě jste měli dost prostoru zapřemýšlet nad tím, co je vám nejcennější a co by stálo za to si do nového roku uchovat nebo naopak opustit. I my jsme si dostatečně zapřemýšleli. Prožili jsme rok plný krásných chvil, ale i situací, kdy jsme si říkali, jestli se nám to nezdá. Byla to zkrátka jízda! Projeli jsme se po všemožných trasách, někdy jsme si i dost zajeli… Ale to k životnímu cestování také patří. Objet na kole celý svět se nám sice nepodařilo, ani jsme neobjevili Ameriku, ale přeci jenom jsme řady úspěchů dosáhli.

Velmi si vážíme vašeho projeveného zájmu o nás a naše služby a toho, že nám potvrzujete, že nejezdíme jen nahodile sem a tam, ale že naše cesta má dobře nastavený směr i svůj konkrétní cíl, tj. za pomoci našich kurzů, seminářů a webinářů obrátit zájem na jeden z důležitých, avšak často opomíjených článků rodiny - na samotného rodiče, pěstouna, mamku, tátu, …jak je libo.

Naše logo odkazuje na společnou jízdu. Je metaforou fungování náhradní rodiny a její podpůrné sítě, do které patříme se svými vzdělávacími a poradenskými službami i my. Náhradka.cz si klade za cíl být právě to "pořádný kolo", díky kterému se náhradní rodiče tolik nenadřou a jak dítě, které vezou, tak právě i oni sami se budou cítit během jízdy jistěji, bezpečněji a komfortněji.  

Projet se jen tak na kole… kdo z nás by si nevybavil ten opojný pocit, kdy jsme jako malé děti vzali řídítka do rukou a sešlápli pedály našeho kola. Po opatrných prvních metrech jsme se dostali do tempa, předjížděli kamarády, zdolávali překážky, udržovali jsme rovnováhu při nerovném terénu a případně i hrdinně nesli následky svých pádů. 

Jízda na kole se prý nezapomíná… Přejeme vám, abyste ten další rok pevně seděli v sedle a aby i vaše jízda byla přesně taková, jakou potřebujete… někdy svižná a někdy i vyhlídková. A pamatujte - i ty pády a překážky k jízdě (nejen na kole) patří a nezbývá, než znova nasednout, odrazit se a pokračovat dál.

Děkujeme. Petra a David… ti, co si to celé vymysleli.

Vážení čtenáři dobrých knih, milí (náhradní) rodičové, příznivci Náhradky.cz

Čas od času doporučujeme nějakou literaturu, která by neměla chybět v knihovničce každého (náhradního rodiče). Dnes bych vás chtěl upozornit na úžasnou knihu Thomase A. Harrise s názvem: Já jsem OK, ty jsi OK s podtitulem: Úvod do transakční analýzy.  

Anotace knihy na serveru Portal
https://obchod.portal.cz/psychologie/ja-jsem-ok-ty-jsi-ok/

Kniha "Já jsem OK, ty jsi OK" představuje slavný úvod do transakční analýzy - s výkladem jednotlivých ego stavů, životních postojů, transakcí i kontextu manželství, výchovy dětí či morálních hodnot. 

Řada lidí vyrůstá, jako by "nebyli OK" - s pocity bezbranného Dítěte, zcela závislého na OK ostatních lidí, od nichž přichází pohlazení i trest. Tento negativní životní postoj, který ovládá úspěšné i neúspěšné jedince, kontaminuje jejich racionální potenciál Dospělého. Lidé s postojem "nejsem OK" se ve vzájemných vztazích uchylují ke škodlivým formám ústupků, rituálů, činností, zábav a her, aby získali potřebné pohlazení, a vyhýbají se bolestné důvěrnosti s lidmi, kteří se zdají OK.

Heslo "Já jsem OK, ty jsi OK" se v posledních letech, ve kterých se intenzivně věnuji studiu a praktickému využívání transakční analýzy v lektorských a poradenských aktivitách, stalo i mým osobním životním postojem a životním stylem. Knihu (a transakční analýzu) doporučuji vám všem, s jejím nákupem dlouho neotálejte, tato kniha se na knihkupeckých pultech příliš nezdrží :-)

David Černík